Privacy matters: waarom je webshop een sterk privacy statement nodig heeft

Tjitske Rutten

Door Tjitske Rutten op 19 juli 2023

Het runnen van een succesvolle webshop gaat verder dan alleen het aanbieden van producten. Het waarborgen van de privacy van je klanten is van essentieel belang om het vertrouwen op te bouwen en te behouden. Helaas hebben veel webshops hun privacy statements niet op orde, wat kan leiden tot vertrouwensbreuken en juridische problemen. In deze blog vertellen we je meer over waarom een goed privacy statement belangrijk is voor je webshop en hoe je deze op de juiste manier kunt opstellen.

Waarom is een privacy statement belangrijk?

Een privacy statement beidt transparantie aan je klanten en laat hen zien hoe je omgaat met hun persoonlijke gegevens. Het geeft hen het vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat je de nodige maatregelen hebt genomen om hun gegevens te beschermen. Door een duidelijk privacy statement te hebben, kun je potentiële klanten geruststellen en hun angst voor het delen van persoonlijke informatie verminderen.

Tevens is het hebben van een goed privacy statement niet alleen een kwestie van vertrouwen maar ook van juridische compliance. Wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen eisen aan hoe persoonsgegevens moeten worden verwerkt en beschermd. Een privacy statement stelt je in staat om aan deze wettelijke vereisten te voldoen en voorkomt boetes en juridische geschillen.

Hoe stel je een goed privacy statement op?

Hoe ga je nu aan de slag met het opstellen van een goed privacy statement? We hebben 7 tips voor je zodat jij aan de slag kan!

Tip 1: Wees duidelijk en begrijpelijk

Je privacy statement moet in begrijpelijke taal zijn geschreven, zodat klanten gemakkelijk kunnen begrijpen welke informatie je verzamelt, hoe je deze gebruikt en met wie je deze deelt. Vermijd juridisch jargon en technische termen, tenzij deze echt noodzakelijk zijn. Zorg ervoor dat je klanten zich bewust zijn van hun rechten en hoe ze deze kunnen uitoefenen.

Tip 2: Beschrijf de verzamelde gegevens

Geef een gedetailleerde beschrijving van welke persoonsgegevens je verzamelt. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, betalingsinformatie en eventuele andere gegevens die je nodig hebt om de bestelling te verwerken. Verduidelijk ook of je gebruik maakt van cookies of andere trackingtechnologieën en welke gegevens je via deze methoden verzamelt.

Tip 3: Leg het doel van de gegevensverwerking uit

Leg duidelijk uit waarvoor je de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Leg uit dat je deze gegevens gebruikt om bestellingen te verwerken, klantondersteuning te bieden en eventuele wettelijke verplichtingen na te komen. Vermeld ook eventuele marketingactiviteiten waarvoor je de gegevens zou kunnen gebruiken, zoals het versturen van nieuwsbrieven of gepersonaliseerde aanbiedingen, maar benadruk dat je hiervoor expliciete toestemming van de klant zult vragen.

Tip 4: Gegevensbeveiliging en -bewaartermijn

Beschrijf de maatregelen die je hebt genomen om de persoonsgegevens van je klanten te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Dit kan onder andere met het gebruik van beveiligde servers, versleutelde communicatie en regelmatige beveiligingsaudits omvatten. Daarnaast moet je ook aangeven hoelang je de gegevens bewaart en hoe je deze verwijdert wanneer ze niet langer nodig zijn.

Tip 5: Delen van gegevens met derden

Als je persoonsgegevens deelt met derde partijen, zoals betalingsproviders of verzendbedrijven, moet je dit expliciet vermelden. Leg uit dat je alleen samenwerkt met betrouwbare partijen die voldoen aan de vereisten van gegevensbescherming. Indien van toepassing, vermeld je ook de mogelijkheid van klanten om hun gegevens te laten verwijderen uit de systemen van deze derde partijen.

Tip 6: Rechten van de klant

Informeer je klanten over hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Dit omvat onder andere het recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking. Leg uit hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen en waar ze contact kunnen opnemen voor eventuele verzoeken of klachten.

Tip 7: Wijzigingen in het privacy statement

Benadruk dat het privacy statement kan worden bijgewerkt naarmate je webshop groeit en verandert. Zorg ervoor dat je klanten op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen en dat ze de mogelijkheid hebben om hun toestemming in te trekken als ze niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden.

In de praktijk

Onthoud: klanten verwachten transparantie en vertrouwen, en een goed privacy statement is een belangrijk middel om hieraan te voldoen. Bijna 30 procent van de websites heeft het privacy statement op hun site niet op orde. Dat meldt Stichting AVG na een steekproef van bijna 1400 Nederlandse websites. Zorg ervoor dat jouw webshop niet bij deze statistieken hoort en neem de tijd om een goed privacy statement op te stellen.