Termen en begrippen

Persoonsgegevens
Alle informatie die gaat over een persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Denk aan een IP-adres, een pasnummer of transactiegegevens. In combinatie met andere gegevens zijn deze herleidbaar tot een persoon.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Europese wetgeving over de zorgvuldige verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens. Deze wet is van kracht in alle Europese lidstaten sinds mei 2016. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 om te zorgen dat hun administratie en werkprocessen aan deze wet voldoen.

 

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
Nederlandse wet die ervoor zorgt dat de Europese algemene verordening goed wordt toegepast. Deze uitvoeringswet vult de AVG aan, en zet ook delen uit de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens voort.

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wanneer u denkt dat CCV uw persoonsgegevens ten onrechte of onjuist verwerkt, en u komt er met ons niet uit, kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelen.

 

Wet Financieel Toezicht (WFT)
Nederlandse wet die bewaakt dat de financiële markten efficiënt werken en het hele systeem stabiel blijft. Ook beschermt de wet consumenten en ondernemers tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.

 

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)
Nederlandse wet die voorkomt dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De landelijke toezichthouder op deelnemers aan de financiële markten.

 

Telecommunicatiewet (TW)
Nederlandse wet die onder meer de veiligheid van online netwerken waarborgt. En toeziet op consumenten- en privacybescherming.

 

Data Protection Impact Assessement (DPIA)
Soms kan een nieuw werkproces risico’s betekenen voor uw persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de eisen waaraan deze toets moet voldoen. 

 

Databeheerder
Een persoon of organisatie die – individueel of in samenwerking met derden – persoonsgegevens registreert of beheert. De databeheerder is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van het dataverwerkingsproces. Wij zijn databeheerder van de persoonsgegevens van onze klanten.

 

Dataverwerker
Een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt namens de databeheerder. Wij zijn dataverwerker van betalingsgegevens namens een aantal klanten. Een dataverwerker en -beheerder sluiten altijd een overeenkomst af. Daarin staan voorwaarden om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

 

Klant
Een persoon die een relatie aangaat met ons. Dat kan een bezoeker zijn van onze website, een afnemer van onze diensten of producten, een leverancier of een samenwerkingspartner.

+31 (0)88 990 7700

Maandag t/m vrijdag

09:00 uur - 17:00 uur

Cookies

CCV Shop maakt gebruik van cookies. Hierdoor kunnen wij je de nodige functionaliteiten bieden en tevens jouw gebruikservaring verbeteren. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met onze cookieverklaring.

Kies je cookies
Accepteer alle cookies
Voor meer informatie kun je kijken in onze cookieverklaring