CCV Shop realiseert unieke koppeling met

de beslist.nl Winkelwagen

16-06-2016

Jij kunt vanaf nu eenvoudig gebruikmaken van de beslist.nl Winkelwagen! We hebben de koppeling met het grootste online winkelcentrum uitgebreid met een unieke functionaliteit. Hierdoor is het voor jou extra makkelijk om gebruik te maken van de voordelen van de beslist.nl Winkelwagen. De beslist.nl Winkelwagen zorgt ervoor dat consumenten hun producten rechtstreeks op beslist.nl kunnen bestellen en afrekenen, de shop krijgt direct alle order- en klantgegevens door. Makkelijk, snel en effectief!

Eenvoudig beheer

Wanneer jij je aansluit bij de beslist.nl Winkelwagen, betaal je alleen wanneer er daadwerkelijk een bestelling is geplaatst via beslist.nl. Kortom, een salesgenerator met eenvoudig kostenbeheer. De geplaatste orders worden direct geïmporteerd in de webshop waardoor je een volledige orderbevestiging ontvangt en de voorraad ook automatisch wordt bijgewerkt. Eventuele prijs- en levertijdwijzigingen worden realtime doorgestuurd naar beslist.nl.

Meer dan een verkoopkanaal

Ook marketingtechnisch is de Winkelwagen van beslist.nl een perfecte tool om in te zetten. ‘Het voordeel van de beslist.nl Winkelwagen is dat deze ons klanten oplevert die ons anders niet hadden gevonden’, zegt Jan Tanja, eigenaar van goedkopezwembroeken.nl. ‘De Winkelwagen van beslist.nl is niet alleen een verkoopkanaal, maar ook een marketinginstrument om je webshop aan nieuwe klanten te presenteren. Klanten bestellen via beslist.nl, maar je krijgt als shop direct alle klantgegevens. Het is dus echt jouw klant. Wat de tool betreft; daar heb je als webshop-eigenaar bij CCV Shop eigenlijk geen omkijken naar. Met één druk op de knop is de installatie geregeld. Dit gemak vind ik één van de grote voordelen van CCV Shop.’

Veilig en betrouwbaar winkelen

Uiteraard profiteert de consument ook van de beslist.nl Winkelwagen. Zo kan hij in één order bij meerdere webshops bestellen, bestelt hij veilig en betrouwbaar via een eenvoudige check-out en biedt deze manier van online winkelen ook een unieke aankoopgarantie. Gaat er iets mis? Dan vergoedt beslist.nl (onder bepaalde voorwaarden) dit aan de consument. De beslist.nl Winkelwagen biedt voor zowel de consument als de webshop-eigenaar veel voordelen. Met de nieuwe koppeling kun jij eenvoudig gebruikmaken van deze voordelen.

Hoe werkt de beslist.nl Winkelwagen?

Om jouw shop te kunnen aansluiten op de beslist.nl Winkelwagen heb je een keurmerk nodig en moet je minimaal een jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Door op de volgende link te klikken, zie je de door Beslist geaccepteerde keurmerken inclusief de kosten en de doorlooptijden. Om de aansluiting van de Winkelwagen verder soepel te laten verlopen, heeft Beslist een aantal gegevens van je nodig en moet je het aanmeldproces correct doorlopen. Wil je meer informatie over de beslist.nl Winkelwagen? Neem dan telefonisch contact met Beslist via 026-3190 410 of per mail: klantcontact@beslist.nl.

Cookies

CCV Shop maakt gebruik van cookies. Hierdoor kunnen wij je de nodige functionaliteiten bieden en tevens jouw gebruikservaring verbeteren. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met onze cookieverklaring.

Kies je cookies
Accepteer alle cookies
Voor meer informatie kun je kijken in onze cookieverklaring